كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
ریاست دانشگاه


رییس دانشگاه پیام نور مرکز کنگان

نام و نام خانوادگی علی عابدی
مدرک علمی دکترای مدیریت آموزشی
پست الکترونیکی a.abedee@yahoo.com
تاریخ ریاست از سال 1387 تاکنون
شماره تلفن 07737233525
شماره فاکس 07737233525
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر