كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
.
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
سامانه های الکترونیک
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
1398/11/1 سه‌شنبه تاریخ جدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال جدید


به دليل تاخير در برگزاري برخي امتحانات زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نيمسال دوم   99-98 از تاريخ 05/ 11/ 98 الي 11/ 11 /98 در سامانه گلستان می باشد
ضمنا مهلت ثبت نمرات میان ترم تا ۳۰ دی ماه تمدید شد
 
امتیاز دهی