كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
.
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
سامانه های الکترونیک
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
1396/2/16 شنبه ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور
                                                                                                    
ثبت نام بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور از روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه قرآن و عترت دانشگاه به آدرس quran.pnu.ac.ir آغاز شد.
زمان و تاریخ ثبت نام درسایت جشنواره:
اردیبهشت ماه 1396
زمان و مراحل برگزاری:
:(بخش شفاهی)
مرحله مقدماتی(مراکز/واحدها):25 اردیبهشت 96
مرحله نیمه نهایی(استانی): 20 شهریور 96
:(بخش کتبی)
زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد
:(بخش پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری )
ارسال آثار مربوطه تا تاریخ 10/6/96 از طریق بخش ارسال فایل ها
(واقع در کنترل پنل قرآن پژوهان) سایت جشنواره خواهد بود
مرحله نهایی(کشوری) مسابقات :
25 لغایت 27 مهر ماه 1396
 
امتیاز دهی