دانشگاه پیام نور کنگان
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
.
اخبار
اخبار
بازديدها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود كاربران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
1395/7/10 شنبه شرایط دریافت وام بنیاد علوی جهت دانشجویان

سنوات دانشجویان مقاطع مختلف بجز دکتری:

کارشناسی ۸ نیمسال از نیمسال ورود

کارشناسی ارشد ۴ نیمسال از نیمسال ورود

مبلغ قابل پرداخت :

دانشجویان مجرد ۰۰۰/۰۰۰/ ۶ ریال برای هر نیمسال مجاز

دانشجویان متاهل ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۸ ریال برای هر نیمسال مجاز

شرایط ضمانت :

ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ادارات ، ارگانها و نهادهای دولتی باشد

مدرک ضمانت :

گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد

مبلغ قید شده در گواهی باید برابر با مبلغی باشد که دانشجو می تواند تا پایان سنوات مجاز دریافت وام نماید مثلاً یک دانشجوی ورودی سال ۹۴ که می تواند ۶ نیمسال وام دریافت نماید مبلغ ضمانت باید ۶ نیمسال برای مجرد ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۳۶ ریال و برای متاهل ۰۰۰ / ۰۰۰ /۴۸ ریال باشد و ...

مدرک برای متاهل صفحه اول و دوم سند ازدواج است که در قسمت تاهل سیستم صندوق ثبت می شود .

در نامه کسر از ضامن باید آدرس منزل ، محل کار و شماره تماس ثابت و همراه ضامن قید شود در صورتی که خود اداره صادر کننده قید نکند امور دانشجویی مرکز یا واحد با دست ثبت و مهر و امضا نماید

این وام به حساب شخصی دانشجو واریز می شود .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما