كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
.
اخبار
اخبار
بازديدها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
1395/9/22 دوشنبه دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید به سایت گلستان مراجعه نمایند.
با توجه به اینکه سیستم ارزشیابی اساتید در سایت گلستان فعال می باشد کلیه دانشجویان محترم به سایت گلستان خود مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید خود اقدام نمایند.
مهلت اجرای ارزشیابی 9/30 می باشد و انجام ارزشیابی اساتید برای کلیه دانشجویان الزامی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر